Postbus 2585 8901 AB Leeuwarden e:

« Nieuwsoverzicht

FEAN

FEAN is de Artist-in-Residence van Klanklânskippen; multidisciplinaire broedplaats en podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron.

FEAN

Artist-in-Residence van Klanklânskippen

Veengronden, door de eeuwen heen ontstaan door ophoping van plantenmateriaal in laagland, zijn in een relatief kort tijdsbestek door mensen ontwaterd en afgegraven ten bate van turfwinning en ontwikkeling van landbouwgrond. Door de ontwatering klinkt de bodem in, komen we steeds verder beneden zeeniveau te liggen en verbrand het veen door oxidatie met een grote CO2-uitstoot tot gevolg. Deze problematiek speelt in de Nederlandse veengebieden, zoals het Lage Midden van Fryslân, maar ook elders in Europa.

Met het project FEAN willen we dit verhaal blijven vertellen. Daarbij is de inhoud van het verhaal de onderliggende drijfveer die de muzikanten en dichters aanzet tot het zich uiten via de muziek en poëzie. Het project wil laten zien dat kunstenaars betrokken zijn bij wat er gaande is en op welke wijze zij dit vertalen in de kunst.

FEAN wordt gevormd door Piiptsjilling, bestaand uit Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en Rutger Zuydervelt. Voor de artist-in-residence zijn drie Belgisch muzikanten uitgenodigd. Joachim Badenhorst een Belgisch jazzklarinettist en -saxofonist, bekend om zijn improvisaties. De Franse, maar in België wonende Sylvain Chauveaumaakt minimale composities voor akoestische instrumenten, elektronica en zang. De muziek van Annelies Monseré was aanvankelijk gebaseerd op piano en meestal instrumentale. Met het ontdekken van haar stem, werd zang een zwaartepunt. Muzikaal, experimenteerde ze met verschillende instrumenten zoals een cello, gitaar, xylofoon en melodica.

Op woensdag 4 en donderdag 5 april komen de maker samen in de Thomastsjerke in Ketlik, waarbij zowel een artistieke als thema gerelateerde uitwisseling plaatsvindt resulterend in een opnamesessie. Het opgenomen materiaal zal worden gemixt en gemasterd door Rutger Zuydervelt en worden uitgebracht. In het najaar zal de release van het materiaal gepaard gaan met een serie optredens.

Op donderdag 5 april is er van 16.00 - 19.00 uur een exclusieve work-in-progress sessie, waarbij de genodigden onder het genot van een vegetarische maaltijdsoep ook in gesprek kunnen gaan met de makers.

FEAN wordt mede mogelijk gemaakt door It Fryske Gea en komt tot stand in samenwerking met Never Ending Orchestra.