Postbus 2585 8901 AB Leeuwarden e:

« Projectoverzicht

Klanklânskippen

Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats en een podium voor experiment.

klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen
klanklanskippen

Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats en een podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. Improviserend worden disciplines bij elkaar en tot een nooit eerder bestaan gebracht. In drie weekenden wordt gestreefd naar verstilling, versobering en eenvoud, een tegengeluid met intensiteit, bezinning en concentratie. Iedere editie is het een avontuur, zowel voor de makers als voor het publiek.

Op de zaterdag en zondagochtend gaan de makers al improviserend aan de slag, resulterend in een publieke presentatie op zondag om 15.00 uur. Voor iedere editie worden weer andere makers uitgenodigd, waardoor het iedere keer weer een unieke belevenis is.

Klanklânskippen is een initiatief van dichter Jan Kleefstra en componist Sytze Pruiksma en komt tot stand in nauwe samenwerking met de Lawei in Drachten en de Popfabryk; het productiehuis voor Friese popcultuur. De regionale edities worden mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Fryslân.

Naast de drie regionale edities, is er de wens jaarlijks één internationale editie te realiseren als, inspiratie voor, en als complimenterend aan de drie regionale edities van Klanklânskippen. De internationale edities vormen een uitgebreide versie van de regionale edities en worden georganiseerd als Artist-in-Residence (AiR).

In 2010 is Jan Kleefstra met vijf muzikanten naar Japan geweest voor een zestal optredens in Tokyo. Eén van die optredens vond plaats als interactie met de film Nacht en dei van de jonge Japanse filmmaker Shinkan Tamaki. De Popfabryk heeft naar aanleiding hiervan een groep jonge Japanse filmmakers van het [+] collectief, die zich vooral bezig houden met natuur en landschap en de invloed van de elementen daarop, uitgenodigd voor een AiR in Friesland, waarbij nieuw materiaal geproduceerd en uitgevoerd is. In het voortraject is iedere filmmaker gekoppeld aan een Friese dichter, die vervolgens samen hierbij weer muzikanten uitnodigden. De Friese dichters en muzikanten vormen samen de groep Tsjinlûd. Tsjinlûd is een unieke samenwerking tussen dichters, beeldend kunstenaars en muzikanten. Het is bedoeld om te verwonderen, om de kracht van eenvoud en soberheid tot uitdrukking te brengen, het alledaagse lawaai te bezweren, de klank van woorden samen te laten vloeien met de muziek, af en toe voorzien videobeelden het optreden van een extra dimensie. Tsjinlûd wordt gevormd door Anne-Chris Bakker, Christiaan Kuitwaard, Elmar Kuiper, Grytsje Schaaf, Jan Kleefstra, Remco Kuiper and Romke Kleefstra. Er is een in 2016 een debuutalbum van Tsjinlûd uitgekomen.

De AiR - Japan heeft plaats gevonden van 6 - 19 november 2015, waarbij naast een presentatie in De Lawei er ook presentaties plaatsvonden bij Media Art Friesland, het Noordelijk Filmfestival, bij OT301 in Amsterdam, bij Extrapool in Nijmegen en De Player in Rotterdam.

De AiR - Noorwegen vond plaats van 6 - 14 november 2016 onder de titel LJERKE en is een samenvoeging van leeuwerik in het Fries en Noors. Voor uitgebreide informatie hierover zie LJERKE.

De AiR - België vindt plaats in april 2018 onder de titel FEAN. Voor uitgebreide informatie hierover zie FEAN

Vanaf 2012 heeft Klanklânskippen jaarlijks plaatsgevonden. In 2015 is er een pauze ingelast in verband met drukke werkzaamheden van de initiatiefnemers. Vanaf eind 2015 is Klanklânskippen echter weer terug in de Lawei in Drachten. De regionale editie van zondag 17 januari 2016 kwam tot stand in samenwerking met studenten van de Academie voor Popcultuur en de Engelse electronic composer Danny Saul in samenwerking met de gebroeders Kleefstra (Tsjinlûd). De tweede regionale editie van Klanklânskippen, op zondag 21 februari, was een ode aan Thom Mercuur; de overleden kunstkenner en oprichter van Museum Belvédère. Met Jan Snijder (kunstschilder), Sytze Pruiksma (geluidskunstenaar) en vijf muzikanten van de Minerva Academie voor Popcultuur. Zondag 21 februari vond de derde regionale editie van 2016 plaats met Sytze Pruiksma (geluidskunstenaar), vier muzikanten van de Minerva Academie voor Popcultuur en Blazers uit Soli Brass Leeuwarden.

Zondag 15 november 2015, aanvang 15.00 uur (AiR - Japan)
Zondag 17 januari 2016, aanvang 15.00 uur
Zondag 21 februari 2016, aanvang 15.00 uur
Zondag 20 maart 2016, aanvang 15.00 uur
Zondag 06 november 2016, aanvang 15.00 uur (AiR - Noorwegen)

Tijdens de eerste editie van 2017, onder de titel Poetry & Percussion, werkten er twee dichters, vier slagwerkers en een gitarist naar een zeer spannend optreden waarbij het publiek in het midden van de zaal zat omringd door de muzikanten en dichters. Met medwerking van de SlagwerkFabriek en Academie voor Popcultuur. Onder de titel Inside Out, is Jochem Knoef gevraagd invulling te geven aan deze tweede editie. Samen met Olaf Visser, Baz Laarakkers, Abel de Grefte, Pablo Dijkman en Gido Lahuis is er improviserenderwijs gezocht naar het spanningsveld tussen de overprikkelde buitenwereld en de binnenwereld als plek voor rust en bezinning. Voor de derde en voorlopig laatste editie, onder de titel Cosmogonic Cycle is Baz Laarakkers gevraagd invulling te geven. Samen met Jochem Knoef en Tristan Visser is al improviserend de Cosmogonic Cycle verkend. Dit mythologische patroon is terug te vinden in ontstaansmythen over de hele wereld.

Zondag 05 februari 2017, aanvang 16.00 uur
Zondag 12 maart 2017, aanvang 16.00 uur
Zondag 09 april 2017, aanvang 16.00 uur

Omslagfoto Nynke Venema overige Rene Den Engelsman